info@panadisplay.com
מהי תצוגת Lcd תעשייתית

מהי תצוגת Lcd תעשייתית

Sep 10, 2019

מהי תצוגת lcd Indusreial? תצוגת lcd תעשייתית היא תצוגת גביש נוזלי המשמשת בתעשייה, ישנם מגוון גדלי תצוגה, שיטות התקנה וכן הלאה. שונה מהתצוגה הרגילה של גבישים נוזליים, הוא יכול להסתגל לסביבה הקיצונית, פעולה יציבה, חיי שירות ארוכים וכן הלאה.

לתצוגת lcd תעשייתית מבנה קופסא קל, יפה ומעשי.

לתצוגת lcd תעשייתית מגוון גדלי תצוגה.

צג lcd תעשייתי תומך ביציאה טורית ובממשק USB.

תצוגת lcd תעשייתית בדרך כלל משתמשת במסך מגע התנגדות.

צג lcd תעשייתי תומך בכניסת VGA ו- AV.

תצוגת lcd תעשייתית משמשת בעיקר בסביבה קשה, בסביבה זו, תצוגת lcd מסחרית רגילה קשה לעבוד כראוי. יש לקחת בחשבון גם תכונות נסתרות אחרות בבחירת תצוגה שתשמש בסביבת ייצור. לדוגמה, חשוב להבטיח כי זמן הכישלון ממוזער. בכדי להשיג ניצול מקסימאלי, חשוב לבחור בתצוגה האיכותית ביותר ככל האפשר ולהיות חלקי חילוף זמינים לתיקון באתר ולא לתיקון חיצוני.

תצוגת lcd תעשייתית דורשת גם מחזור חיי מוצר ארוך. כאשר יצרן ה- lcd כבר לא מייצר דפוס מסוים, התצוגה החדשה צריכה להיות תואמת הפוכה כך שתתאים למכל הדחוס הקיים מבלי שתצטרך לעצב מחדש את המערכת כולה.


הפניה: www.lcdpanel.com