info@panadisplay.com
יישומים של PIXXI 44

יישומים של PIXXI 44

Dec 08, 2018

יישומים של PIXXI 44


· גרפיקה מוטבעת בעלות נמוכה למטרה כללית.

· מערכות בקרת המעלית

· נקודת מכירה מסופי.

· חיישנים אלקטרוניים, מטרים.

· בדיקה, מדידה ומכשור למטרות כלליות.

· רובוטיקה ובקרה תעשייתית.

· הרכב המערכת תציג.

· מערכות GPS/ש'-ניווט.

· מכשירים רפואיים ויישומים.

· צגים קצב הלב ואת לחץ הדם.

· לוחות התצוגה הבית החכם אוטומציה.

· הצרכן מכשיר התקנים.

· לוחות בקרה גישה ואבטחה.

· לוחות בקרה המזגן.

· לוחות בקרה תאורה.

· מכונת ממכר אוטומטית חלוניות.

· לוחות מד הכוח.

· ציוד למשחקים.