info@panadisplay.com
שלושה יסודות הקובעים את האיכות של טלוויזיה LCD

שלושה יסודות הקובעים את האיכות של טלוויזיה LCD

Apr 21, 2018

1) רזולוציה: כאשר גודל המוצר הוא זהה, צפוף יותר פיקסל, ברור יותר את איכות התמונה.

מדד הביצועים החשוב שקובע את בהירות התמונה הוא ההחלטה שהוזכרה. רזולוציית המסך היא הדיוק של תמונת המסך, המתייחסת למספר הפיקסלים שתצוגת המסך יכולה להציג. ככל שיותר פיקסלים שניתן להציג על מסך התצוגה, ניתן להציג מידע נוסף באזור המסך. באופן דומה, תצוגת התמונות מתוחכמת יותר.

2) צבע reappearance כוח: צבע טבעי, מצגת מושלמת

כוח שכפול הצבע מתייחס לרמה שבה מסך הטלוויזיה מציג את הצבע המקורי של הדבר, אשר תלוי אם הצבע של מסך הטלוויזיה יכול לענות על הדרישות של תקן צבע בינלאומי. לדוגמה, כוח שכפול צבע מגיע תקן צבע שכפול 90% של Adobe RGB (Adobe RGB) לעומת הטלוויזיה כי רק עונה על תקן צבע 70% שכפול, אשר יכול להיות קרוב יותר לצבע המציאות הטבעית. (לדוגמה, 90% מהטלוויזיה שיכולה להגיע לפוטושופ Adobe RGB רגיל יהיה קרוב יותר לצבע הטבעי מאשר הטלוויזיה 70%).

) 3 ניגודיות בהירות: ככל שהבהירות והבהירות יהיו ברורות יותר, כך תבהר התמונה.

הבהירות והניגודיות חיוניים לאיכות מסך התצוגה. עם שיפור בהירות המסך, מסך התצוגה יציג תמונה ברורה יותר, ושינויי הניגודיות יהפכו בהירים יותר, כהים וכהים יותר, כדי להשיג את האפקט האידיאלי של בהיר וחושך, המציג צבע עשיר יותר בתצוגה מָסָך. רמת הניגוד יכולה להיות מוגדרת על ידי מספר "צעדים" שניתן לחלק את החלקים של החלק הבהיר ביותר (לבן) ואת החלק הכהה (שחור). אם החלק האמצעי מחולק לעשרת אלפים צעדים, הניגוד יכול לבוא לידי ביטוי כ- 10000: 1.