info@panadisplay.com
תיאור הרישום

תיאור הרישום

Apr 26, 2019

3 תיאור הרשמה

בפרק זה, כל הרישומים ב- FT800 מסווגים ל -5 קבוצות: גרפיקה

רשומות מנוע, אוגרי מנוע אודיו, רשם מגע, ומעבד משותף

מרשמי מנוע וכן רישומים שונים. פרק זה נותן את פירוט

הגדרה עבור כל רישום. כדי להציג את סיכום הרישום של FT800, אנא בדוק את

במקום זאת.

בנוסף, שים לב שכל הביטים השמורים הם לקריאה בלבד ויהיה אפס. כל ה

ערכים הקסדצימליים מקובעים עם 0x. הקוראים הם עודדו מאוד כדי crossreference הפרקים האחרים של מסמך זה להבנה טובה יותר.3.1 רישומי מנוע גרפיקה

הגדרת הגדרה 1 REG_PCLK הגדרה

image

הגדרת הגדרה 2 REG_PCLK_POL הגדרה

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

הגדרת הגדרה 20 REG_DLSWAP הגדרה

image

image

image

image