הבית > חֲדָשׁוֹת > תוכן

אפשרות פרמטר

Apr 26, 2019

5.9 הגדרת אפשרות פרמטר

הטבלה הבאה מגדירה את הפרמטר האופציה המוזכרת בפרק זה.


טבלה 12 הגדרת פרמטר אופציה

image

image

image

image

image