info@panadisplay.com
פסטיבל הפנסים של פנסיס

פסטיבל הפנסים של פנסיס

Mar 02, 2018

היום הוא היום האחרון של פסטיבל האביב הסיני, אחרי היום הזה, אנשים המשיכו לעבוד, ביום הזה, אנחנו הולכים לאכול כדורי אורז דביק, כלומר, השנה החדשה, הכל משביע רצון, כל הלקוחות panasys רוצה השנה החדשה לעבודה, בריאות טובה!


aaa.jpg