info@panadisplay.com
כיצד להתמודד עם המגע הלא מגיב של מסך מגע קיבולי

כיצד להתמודד עם המגע הלא מגיב של מסך מגע קיבולי

Sep 16, 2019

מהן התקלות הנפוצות במסך מגע קיבולי? ניתן לבצע שיפוצים בכישלונות אלה כדלקמן:

תופעת תקלה 1: זמן התגובה של קבלים LCD הם ארוכים מאוד.

למסך מגע קיבולי, לאחר נגיעה במסך התצוגה באצבעך, לוקח זמן רב להגיב.

דרכי ניתוח ותקלות:
יתכן שיש טיפות מים נעות הדבוקות למסך המגע הקיבולי וניתן למחוק אותן במטלית יבשה ורכה. יתכן גם שציון המארח נמוך מדי, כמו למשל קצב השעון נמוך מדי, אם זה המקרה, עדיף להחליף את המארח.

תופעת תקלה 2: אין תגובה מקומית של מסך מגע קבלים LCD.

מסך מגע קיבולי, לאחר נגיעה במסך התצוגה באצבעך, אין תגובה באזור המקומי.

דרכי ניתוח ותקלות:
יתכן ופסי ההשתקפות של מסך המגע מכוסים חלקית וניתנים למחיקה נקייה בעזרת מטלית יבשה ורכה. יתכן גם כי פסי ההשתקפות של מסך המגע מגרדים חלקית על ידי חפצים קשים ולא יוכלו לתקן.

תופעת תקלה 3: מסך מגע קבלים LCD הוא תקין אך המחשב אינו יכול לפעול.

מסך מגע קיבולי, לאחר בדיקת תקין משלו, אך מחובר למיינפריים, המחשב אינו יכול לפעול.

דרכי ניתוח ותקלות:
זה יכול להיות לפני שהמארח מתחיל לטעון את מנהל ההתקן למסך המגע, כרטיס הבקרה המסך המגע קיבולי מקבל את אות הפעולה, פשוט הפעל מחדש את הכיבוי ואז הפעל את המחשב. יתכן גם שגרסת מנהל ההתקן למסך המגע נמוכה מדי ומחייבת התקנת מנהל ההתקן האחרון.


הפניה: www.lcdpanel.com