info@panadisplay.com
לדוגמה יישום EVE

לדוגמה יישום EVE

Apr 26, 2019

היישום לדוגמה (לדוגמא) הוא דוגמא של דוגמאות עיצוב, הדגמות ושימושים של קבוצת פקודות EVE (שפת פסאודו) שפותחה כדי לסייע לעקומת הלמידה של המעצבים וכן לספק נקודת התחלה לפרויקטים. קוד App לדוגמא הוא הגיב לשימוש עם פלטפורמת Arduino ואת כבל גשר MPSSE FTDI מ USB ל SPI. עם כבל זה המעצב יכול ממשק בין המחשב לבין מודול הפיתוח כדי להתנסות, לפתח, ולאמת את הפרויקט שלו. דוגמה שכבת הפשטת חומרה מסופק כדי לפשט את שליחת קודים פונקציונליים ל FT800 כדי ליצור צורות בסיסיות, לתפעל מפת סיביות, לשלוט על לוח מגע TFT ושמע השמעה.