info@panadisplay.com
איב יישומים

איב יישומים

Oct 04, 2018

איב יישומים


מכונות נקודת המכירה

מ'התקנים ומדפסות

מכשור

מערכות אבטחה בבית

משטח מגע גרפי כגון שלט רחוק, בלוח החיוג

מערכות ועידה טלה/וידאו

טלפונים, מסכי ניווט

מכשירים רפואיים

מציג את לחץ הדם

הלב צגים

הצגת רמת גלוקוז

כרומטוגרפי גז

מד צריכת החשמל

מכשירי חשמל ביתיים

ממירים אינטראקטיביים

טרמוסטטים

ממטרה מערכת הצגת

מערכות ניווט GPS/לוין

לוחות בקרה מכונות אוטומטיות

בקרת המעלית

. ואני הרבה יותר!