info@panadisplay.com
כל דוגמה למשפחה EVE יש קוד המקור מיקוד קובץ תמיכה במגוון פלטפורמות

כל דוגמה למשפחה EVE יש קוד המקור מיקוד קובץ תמיכה במגוון פלטפורמות

Apr 26, 2019

1. הקדמה

הערה זו מיועדת לשמש כשותף לדוגמאות עבור סדרת התקנים FT8xx.

לכל דוגמה למשפחת EVE יש קוד zip של קוד המקור התומך במגוון פלטפורמות:

 Microsoft Visual Studio

 FT900

 אמולטור MSVC

 ארדוינו

לכל דוגמה יש גם פתק יישום נלווה המתאר את הפעולה של

קוד לדוגמה.

מסמך זה מספק מידע נוסף על הפלטפורמות המשמשות להפעלת קוד לדוגמה

שבו פלטפורמות והתקני EVE תואמים לכל אחת מהדגימות.

1.1 סקירה כללית

מדריך זה כולל את הנושאים הבאים:

 מטריקס מראה תאימות של כל מדגם עם התקני EVE שונים ופלטפורמות

 דוגמה כיצד לטעון ולהפעיל את ההדגמה על כל פלטפורמה

 הדגשת מקטעי platform.h אשר ניתן להשתמש בהם לבחירת אפשרויות הקוד הנכונות

עבור פלטפורמת היעד

1.2 היקף

מסמך זה נועד לשמש בשילוב עם פרוייקט קוד המקור ואת

הערה יישום ספציפי לתוכנית המדגם. הוא משתמש בדוגמה Gradient לאיור אבל

אינו מכסה את ההיבטים הגרפיים הספציפיים שמופיעים בכל דוגמה.