info@panadisplay.com
תמיכה בפיתוח עיצוב

תמיכה בפיתוח עיצוב

Oct 04, 2018

תמיכה בפיתוח עיצוב

המודולים מסופקים במגוון גורמי צורה עבור התקני סדרה FT80x ו- FT81x.


מגוון של יישומים לדוגמה זמינים כדי להדגים כיצד לאתחל את FT800 / FT801 ולפתח רשימות תצוגה של אובייקטים פרימיטיביים. אלה יכולים לשמש אבני הבניין כדי ליצור תמונות תוססת ודינמית. פרויקטים יכולים להתממש ממגוון של כלי תכנות וטכניקות, תמיכה בכל דבר מן הפונקציות הבסיסית מאוד EVE כדי מתוחכם אנימציה, הדגמות אינטראקטיביות.