info@panadisplay.com
כתוב את המטריצה הנוכחית לרשימת התצוגה

כתוב את המטריצה הנוכחית לרשימת התצוגה

Apr 27, 2019

מנוע המעבד המשותף מקצה את הערך של המטריצה הנוכחית למפת הסיביות

להפוך מטריצה של מנוע גרפיקה על ידי יצירת פקודות רשימת התצוגה, כלומר,

BITMAP_TRANSFORM_A-F. לאחר פקודה זו, עיבוד סיביות הבא

הפעולה תושפע ממטריצת השינוי החדשה.

אב טיפוס

vid cmd_setmatrix ();

image

פרמטר

אף אחד