info@panadisplay.com
שחק FTDI לוגו לוגו

שחק FTDI לוגו לוגו

Apr 27, 2019

image

הפקודה הלוגו גורמת למפעיל המעבד לשתף פעולה עם אנימציה קצרה

לוגו FTDI. במהלך הפעלת הלוגו, אין ל- MCU גישה למשאבי FT800. לאחר

2.5 שניות חלפו, מנוע המעבד המשותף כותב אפס ל- REG_CMD_READ ו-

REG_CMD_WRITE, ומתחיל להמתין לפקודות. לאחר פקודה זו הושלמה,

ה- MCU יכתוב את הפקודה הבאה לכתובת ההתחלה של RAM_CMD.

אב טיפוס

vid cmd_logo ();

image