info@panadisplay.com
BT81X (815/6) מתקדם EVE גרפיקה מנוע פין מצב במדינות כוח שונים

BT81X (815/6) מתקדם EVE גרפיקה מנוע פין מצב במדינות כוח שונים

May 09, 2019

מצב ה- BT815 / 6 PIN תלוי במצב צריכת החשמל של השבב. עיין בטבלה הבאה לקבלת פרטים נוספים.
במעבר כוח מ ACTIVE ל STANDBY או פעיל לשינה, כל הסיכות לשמור על הקודם שלהם
סטטוס. התוכנה צריכה להגדיר AUDIO_L, BACKLIGHT למצב ידוע לפני הנפקת מעבר כוח
פקודות.
ניתן לשנות את מצב הסיכה במצב ההפעלה כלפי מטה באמצעות הפקודה SPI PIN_PD_STATE.
image

image

image

image