info@panadisplay.com
מה זה זוהר

מה זה זוהר

Apr 10, 2017

בהיקות היא המונח המדעי "הבהירות הפוטופית", המציין את הבהירות החזותית של אובייקט. במונחים של הדיוט, זה נקרא בדרך כלל "בהירות". זוהר צוין candelas למ"ר (Cd / m2) או nits. בארצות הברית, יחידת הבריטים Foot-lamberts (fL) משמשת לעתים קרובות. כדי להמיר מ fL ל nits, להכפיל את המספר ב FL ידי 3.426 (כלומר 1 fL = 3.426 nits).

בהיקות היא גורם משפיע של איכות תמונה נתפסת LCD. החשיבות של בהיקות משופרת על ידי העובדה כי בני האדם יגיב באופן חיובי יותר למסך מואר היטב. בסביבות המקורות, מסך סטנדרטי של מטריקס פעיל עם בהירות מסך של כ -250 nits ייראה טוב. באותו תרחיש LCD עם בהיקות של 1,000 nits או יותר ייראה שובה לב לחלוטין.