info@panadisplay.com
מה הוא המגרש נקודה או פיקסל המגרש

מה הוא המגרש נקודה או פיקסל המגרש

Apr 10, 2017

מפרט נקודת המגרש עבור צג תצוגה מראה לך עד כמה התמונה החדה יכולה להיות חדה. נקודת המגרש נמדדת במילימטרים (מ"מ) ומספר קטן יותר פירושו תמונה חדה יותר. בצג העליון צגים, pitches נקודה משותפת הם .31mm, .28mm, .27mm, .26mm, ו .25mm. משתמשי מחשב אישיים בדרך כלל רוצים .28mm או עדין. כמה צגים גדולים עבור שימוש במצגת עשוי להיות גדול המגרש dot (.48mm, למשל). תחשוב על הנקודה שצוין על ידי המגרש נקודה כמרכיב החזותי הקטן ביותר על התצוגה. פיקסל הוא הרכיב החזותי הקטן ביותר הניתן לתכנות וממפה לנקודה אם התצוגה מוגדרת לרזולוציה הגבוהה ביותר שלה. כאשר מוגדר ברזולוציה נמוכה יותר, פיקסל מקיף נקודות מרובות.