info@panadisplay.com
מה נחשב אור שמש קריא או חיצוני לקריאה LCD?

מה נחשב אור שמש קריא או חיצוני לקריאה LCD?

Apr 07, 2017

ראשית, מסך התצוגה על השמש קריא / חיצונית לקריאה LCD צריך להיות בהיר מספיק כך התצוגה גלוי באור שמש ישיר או חזק. שנית, יחס ניגודיות התצוגה חייב להישמר ב 5 עד 1 או יותר.

למרות שניתן להציג בהירות בהירות מסך של פחות מ -500 nits ויחס ניגודיות של 2 עד 1 בסביבות חוצות, איכות התצוגה תהיה גרועה מאוד ולא תקבל את המידע הרצוי ביעילות. תצוגת קריא אמיתית של אור השמש נחשבת בדרך כלל למסך LCD עם לפחות 1000 nits של בהירות מסך ויחס ניגודיות גדול מ -5 עד 1. בסביבות חוצות מתחת לצל, תצוגה כזו יכולה לספק איכות תמונה מעולה.