info@panadisplay.com
מהו זווית צפייה ומדוע זה משנה

מהו זווית צפייה ומדוע זה משנה

Apr 10, 2017

זווית הצפייה היא הזווית שבה איכות התמונה של LCD מתדרדרת ונעשית בלתי מקובלת עבור היישום המיועד. זוויות צפייה מצוטטות בדרך כלל במדרגות אופקיות ואנכיות עם חשיבות תלויה ביישום הספציפי. כאשר הצופה עובר פיזית לצדי ה- LCD, התמונות ישפלו בשלוש דרכים. ראשית, בהיקות טיפות. שנית, יחס ניגודיות בדרך כלל נופל בזוויות גדולות. שלישית, הצבעים עשויים להשתנות. רוב המודרנית של LCD יש זווית צפייה מקובלת אפילו לצפייה מן הצדדים.

עבור LCD בשימוש ביישומים חוצות, הגדרת זווית הצפייה מבוסס על CR לבד אינו מספיק. בתנאי תאורה בהירים מאוד התצוגה אינה נראית לעין כאשר מסך בהיקות יורד מתחת 200 nits. לכן, זוויות הצפייה מוגדרות על בסיס CR והן בהיקות.