info@panadisplay.com
מהו חדר נקי?

מהו חדר נקי?

Apr 07, 2018

אחת, מהו חדר נקי. חדר נקי מתייחס להסרת מזהמים כגון חלקיקים וחיידקים באוויר בחלל מסוים, והטמפרטורה הפנימית, הניקיון, הלחץ הפנימי, מהירות האוויר וזרמת זרימת האוויר, רעש ורטט, תאורה וחשמל סטטי נשלטים בוודאות מסוימת טווח, חדר נקי אשר תוכנן במיוחד נבנה.


שתיים. העיקרון של חדר נקי. חדר נקי הוא השימוש HEPA, ציוד טיהור אוויר, קצב איסוף אבק שלה יותר מ 99.97 ~ 99.99995%, ולכן האוויר מסונן דרך מסנן זה יכול להיות נקי מאוד. עם זאת, בחדר נקי, בנוסף לאנשים, יש מכונות, כגון מקור של אבק, לאחר האבק הוא התפשט, כלומר, לא יכול לשמור על שטח נקי, ולכן האבק חייב להיות משוחרר מן האוויר בחוץ.


שלושה, שלושה אבק בחדר הנקי. ישנם שלושה עקרונות עבור חדרים נקיים ללא אבק: איסור אבק, אבק ייצור אבק. בתור אחד ערוצי חיץ להיכנס לחדר נקי, רוח חדר מקלחת הוא אחד הציוד ניקוי הטוב ביותר כדי לשלוט על האבק. זה יכול למזער את הזיהום שנגרם על ידי העובדים נכנס ויוצא לחדר נקי. שני שער interlock אלקטרוניים של מקלחת רוח יכול גם לשחק את התפקיד של החדר מנעול אוויר כדי למנוע את זיהום בחוץ ואת האוויר טמא לתוך אזור נקי ונקי, כדי להשיג את סביבת הייצור נקי הנדרש על ידי סדנת הייצור.