info@panadisplay.com
היין היפני הבינלאומי היקר

היין היפני הבינלאומי היקר

Dec 06, 2017

יריד ההיי-טק הבינלאומי היוקרתי בסין נפתח ב -16 בנובמבר 2017, הישגי ההיי-טק מכל תחומי החיים, כדי להראות לנו, כל חברי החברה, בארגון החברה, לבקר את היריד, לכולם יש עומק מַרגִישׁ.

בעידן המידע הזה, הפיתוח של המדע והטכנולוגיה הוא מהיר יותר ויותר, כל אחד מאיתנו צריך לשפר את היכולת של המדע והטכנולוגיה בו זמנית לפתח את יכולתם, רק כך נוכל להתאים טוב יותר את התקופה של עדכון במהירות גבוהה, כדי ליצור ערך טוב יותר.

להלן תמונות של התערוכה

ארגונים במדינות רבות להשתתף בתערוכות, הכניסה הראשית מוכנס עם דגלים זרים, כגון ארצות הברית, דרום קוריאה, רוסיה, איראן וכן הלאה.

a.jpg

b.jpg

57.jpg
חלק של מדע שטח וטכנולוגיה ניסיון אזור

48.jpg

5.jpg

15.jpg