הבית > תערוכה > תוכן

בקר לוגי הניתן לתכנות

Mar 11, 2019

ייתכן שבקרים יצטרכו לקיים אינטראקציה עם אנשים לצורך תצורה, דיווח על אזעקה או בקרה יומית. לשם כך נעשה שימוש בממשק אנושי-מכונה (HMI). HMIs נקראים גם ממשקי אדם-מכונה (MMIs) וממשקי משתמש גרפיים (GUI). מערכת פשוטה יכולה להשתמש בלחצנים ובאורות כדי לקיים אינטראקציה עם המשתמש. מציג טקסט זמינים וכן מסכי מגע גרפיים. מערכות מורכבות יותר משתמשות בתוכנות תכנות וניטור המותקנות במחשב, כאשר הבקר מחובר באמצעות ממשק תקשורת.