הבית > תערוכה > תוכן

בקר לוגי הניתן לתכנות

Mar 11, 2019

בקר קטן יהיה מספר קבוע של חיבורים מובנים עבור תשומות ותפוקות. בדרך כלל, הרחבות זמינות אם למודל הבסיס אין מספיק קלט / פלט.


בקרים מודולריים יש מארז (המכונה גם מתלה) אליהן ממוקמים מודולים עם פונקציות שונות. המעבד ובחירת מודולי קלט / פלט מותאמים אישית עבור היישום המסוים. מספר מתלים יכול להיות מנוהל על ידי מעבד אחד, ועלול להיות אלפי תשומות ופלט. או מיוחד במהירות גבוהה סידורי I / O הקישור או שיטת תקשורת דומה משמש כך racks יכול להיות מופץ מן המעבד, צמצום עלויות החיווט עבור צמחים גדולים. האפשרויות זמינות גם להרכבת נקודות קלט / פלט ישירות למכשיר ולנצל כבלים מתנתקים מהירים לחיישנים ולשסתומים, תוך חיסכון בזמן החיווט והחלפת רכיבים.