info@panadisplay.com
בקר לוגי הניתן לתכנות

בקר לוגי הניתן לתכנות

Mar 11, 2019

לפני גילוי תולעת המחשב Stuxnet בחודש יוני 2010, הבטיחות של הבקרים לא זכתה לתשומת לב רבה. בקרים מודרניים מכילים בדרך כלל מערכת הפעלה בזמן אמת, כגון OS-9 או VxWorks, ומנצלים עבור מערכות אלו קיימים הרבה כפי שהם עושים עבור מערכות הפעלה של מחשבים שולחניים, כגון Microsoft Windows. הבקרים יכולים גם להיות מותקפים על ידי השגת שליטה על המחשב הם לתקשר עם.