info@panadisplay.com
בקר לוגי הניתן לתכנות

בקר לוגי הניתן לתכנות

Mar 11, 2019

כמה תהליכים מיוחדים צריכים לעבוד לצמיתות עם מינימום זמן לא רצוי. לכן, יש צורך לעצב מערכת שהוא עמיד בפני תקלות ומסוגל לטפל בתהליך עם מודולים פגומים. במקרים כאלה כדי להגדיל את זמינות המערכת במקרה של כשל בחומרה רכיב, מיותר CPU או I / O מודולים עם פונקציונליות זהה ניתן להוסיף תצורת החומרה כדי למנוע כיבוי התהליך הכולל או חלקי עקב כשל בחומרה.