הבית > תערוכה > תוכן

זרימת תהליך הייצור

Nov 09, 2017

5.jpg

18 שלבים בחזית לעבד

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg