info@panadisplay.com
פיתוח מעבד מרובה ליבות

פיתוח מעבד מרובה ליבות

Mar 14, 2019

בעוד טכנולוגיית ייצור משפר, הפחתת גודל של שערים בודדים, גבולות פיזיים של מיקרואלקטרוניקה מבוססי מוליכים למחצה הפכו דאגה עיצוב מרכזי. מגבלות פיזיות אלה עלולות לגרום לבעיות פיזור משמעותיות בחום ולסינכרון נתונים. שיטות שונות אחרות משמשות לשיפור ביצועי המעבד. שיטות מקובלות ברמת ההוראה (ILP) כגון צנרת על-גבייתית מתאימות ליישומים רבים, אך אינן יעילות עבור אחרים המכילים קוד שקשה לחזות. יישומים רבים מתאימים יותר לשיטות מקביליות ברמת פתיל (TLP), ומעבדים עצמאיים מרובים משמשים בדרך כלל להגדלת ה- TLP הכולל של המערכת. שילוב של שטח זמין גדל (בשל תהליכי ייצור מעודן) לבין הביקוש גדל TLP הוביל לפיתוח של ליבות מרובות ליבות.