info@panadisplay.com
מיקרו - אדריכלות

מיקרו - אדריכלות

Mar 09, 2019

באופן כללי, כל המעבדים, מעבדי השבב החד-פעמי או היישומים מרובי השבבים מפעילים תוכניות על-ידי ביצוע השלבים הבאים:


קרא הוראה ולפענח אותו

מצא את כל הנתונים הקשורים כי יש צורך לעבד את ההוראה

לעבד את ההוראה

כתוב את התוצאות

מחזור ההדרכה חוזר על עצמו ברציפות עד לכיבוי המכשיר.