info@panadisplay.com
מושגים מיקרו-אדריכליים מחוץ לביצוע הזמנה

מושגים מיקרו-אדריכליים מחוץ לביצוע הזמנה

Mar 09, 2019

תוספת של מטמון מקטין את תדירות או משך דוכנים בשל מחכה לנתונים להיות נלקח מ היררכית הזיכרון, אבל לא להיפטר אלה דוכנים לחלוטין. עיצובים מוקדמים מטמון מתגעגע יכריח את המטמון בקר כדי לעצור את המעבד ולחכות. כמובן, ייתכן שיש בהוראה אחרת את התוכנית אשר הנתונים שלה זמינים במטמון בשלב זה. ביצוע מחוץ להזמנה מאפשר הוראה מוכנה לעיבוד בזמן הוראה ישנה יותר מחכה על המטמון, ואז מחדש הזמנות התוצאות כדי לגרום לזה נראה כי הכל קרה בסדר מתוכנת. טכניקה זו משמשת גם כדי למנוע דוכנים אחרים תלות האופראנד, כגון הוראה ממתינה תוצאה של זמן חטוף זמן פעולה צף או אחר מחזור פעולות מרובות.