הבית > תערוכה > תוכן

רשימה של קוד פתוח פרוייקטים חומרה

Mar 11, 2019

מכשירים רפואיים

  • פרוייקט פרוסטטי פתוח - עיצוב תותבות

חומרה מדעית

  • מעבדת קוד פתוח (ספר) - מסמכים עשרות כלים מדעיים, אבל הוא מקור סגור עצמו

  • מגבר OpenBCI - EEG [5]

  • ציוד מעבדה כללי - קוד פתוח עיצוב קבצים רבים התקנים מעבדה הגנרית