info@panadisplay.com
רשימת פרויקטי חומרה בקוד פתוח

רשימת פרויקטי חומרה בקוד פתוח

Mar 11, 2019

איכות האוויר ביצה - פלטפורמת וזיהום חישה מכשירים עבור האזרח מעקב קהל של איכות האוויר

אקולוגיה קוד פתוח

אנרגיה מתחדשת

טורבינות רוח

תאורה LED

LED Throwies - גרפיטי הרסני מציג אור