info@panadisplay.com
רשימת פרויקטי חומרה בקוד פתוח

רשימת פרויקטי חומרה בקוד פתוח

Mar 11, 2019

זוהי רשימה של פרויקטי חומרה בקוד פתוח, כולל מערכות מחשב ורכיבים, מצלמות, רדיו, טלפוניה, חינוך מדעי, מכונות וכלים, רובוטיקה, אנרגיה מתחדשת, אוטומציה ביתית, רפואית וביוטכנולוגיה, כלי רכב, אב טיפוס, ציוד בדיקה כלי נגינה.