info@panadisplay.com
מציג LED ו LCD שחבור מסך וזה יותר טוב

מציג LED ו LCD שחבור מסך וזה יותר טוב

Jan 17, 2017

מציג LED ו LCD שחבור מסך וזה יותר טוב
1. השתמש חייו של החיים נורית LED תוחלת חיים ארוכה יותר מאשר LCD.
2. רענן קצב קצב ריענון גבוה יותר מאשר LCD LED, מהירות תגובה מהירה.
3. צריכת האנרגיה LED צריכת האנרגיה הוא נמוך בהרבה מאשר צג ה-LCD, אז כדאי להשתמש LED ירוק.
4. בהירות יותר מוצק, LED LCD השוואה יש מכלול צבעים רחב, בהירות גבוהה, באפשרותך להגדיל את זווית התצוגה.
5. צפייה מרחוק: LCD מקרוב, אבל מרווח LED 2 מ מ, מבט מקרוב אינו מהווה בעיה.
6. מסך LED אחורית באמצעות נוריות ה-LED, Led, מסך LCD splicing משתמש של קר קתודית, LCD מחירים זולים יותר.