info@panadisplay.com
LED הקדמה קצרה

LED הקדמה קצרה

Jan 17, 2017

מה שהוביל?
LED הוא דיודה פולטת אור
ראשי התיבות של "דיודה" בגלל. יישומי LED ניתן לחלק לשתי קטגוריות רחבות: ראשית, הוביל התצוגה; שנית, הוביל צינור, כולל תאורה אחורית LED, LED אינפרא אדום, וכן הלאה. עכשיו במונחים של צגי LED, סינכרון בסיסי עם הטכנולוגיה עיצוב והפקה בינלאומית בסין. תצוגת LED מסודר על-ידי התקני תצוגה דיודות פולטות אור המורכב מחשבים 5000. היא מאמצת את התקן סריקה מתח נמוך, עם: נמוך צריכת החשמל, חיים ארוכים, בהירות גבוהה, בעלות נמוכה, פחות כשלים, פרספקטיבה, מרחק חזותי וכן הלאה.