info@panadisplay.com
עיבוד גרפיקה היברידי

עיבוד גרפיקה היברידי

Mar 12, 2019

זה מחלקה חדשה של GPUs מתחרה עם גרפיקה משולבת בשולחן העבודה נמוך סוף השווקים מחברת. היישומים הנפוצים ביותר של זה הם HyperMemory של ATI ו TurboCache של Nvidia.


כרטיסי גרפיקה היברידית הם קצת יותר יקר מאשר גרפיקה משולבת, אבל הרבה פחות יקר מאשר כרטיסי גרפיקה ייעודיים. אלה זיכרון זיכרון עם מערכת ויש לי זיכרון מטמון קטן ייעודי, כדי לפצות על חביון גבוהה של RAM המערכת. טכנולוגיות בתוך PCI Express יכולות לעשות את זה אפשרי. בעוד פתרונות אלה מפרסמים לפעמים כמו שיש כמו 768MB של זיכרון RAM, זה מתייחס עד כמה ניתן לשתף עם זיכרון המערכת.