info@panadisplay.com
מערכת משובצת גבוהה לעומת נפח נמוך

מערכת משובצת גבוהה לעומת נפח נמוך

Mar 08, 2019

עבור מערכות בנפח גבוה כגון נגני מוסיקה ניידים או טלפונים ניידים, מזעור עלות הוא בדרך כלל שיקול העיצוב העיקרי. מהנדסים בדרך כלל לבחור חומרה כי הוא פשוט "מספיק טוב" כדי ליישם את הפונקציות הדרושות.


עבור מערכות משובצות בנפח נמוך או אב טיפוס, ניתן לכוונן מחשבים למטרות כלליות על-ידי הגבלת התוכניות או על-ידי החלפת מערכת ההפעלה במערכת הפעלה בזמן אמת.