info@panadisplay.com
יחידת בקרה אלקטרונית עיצוב ופיתוח

יחידת בקרה אלקטרונית עיצוב ופיתוח

Mar 11, 2019


הפיתוח של ECU כרוך הן בחומרה והן בתוכנה הדרושה כדי לבצע את הפונקציות הצפויות מאותו מודול. רכב ECU של מפותחים בעקבות מודל V. [1] לאחרונה המגמה היא להקדיש כמות משמעותית של זמן ומאמץ לפתח מודולים בטוחים לפי תקנים הבאים כמו ISO 26262. [3] זה נדיר כי מודול פותח במלואו מאפס. העיצוב הוא בדרך כלל איטרטיבי ושיפורים נעשים הן החומרה והתוכנה. הפיתוח של רוב ECU מתבצעת על ידי ספקים Tier 1 על בסיס מפרטים שסופקו על ידי OEM.