info@panadisplay.com
הסבר מפורט של תהליך LCD

הסבר מפורט של תהליך LCD

Nov 15, 2017

הסבר מפורט של תהליך LCD

1.jpg

התהליך הראשון איך TFT זכוכית הוא עשה. ראשית תסתכל על התהליך של המפעל TFT:

2.jpg

אז מהו המבנה של TFT?

3.jpg

סדר היווצרות של כל שכבה

4.jpg

CF (מסנן צבע): אנו קוראים לזה צבע זכוכית זכוכית, אשר פיקסל מורכב RGB שלושה צבעים עיקריים, ואת תהליך המבנה הם כדלקמן:

5.jpg


TFT ו- CF יש שתי חתיכות של זכוכית. איך אנחנו עושים אותו בצורת זכוכית שניתן להציג? השלב הבא הוא לצרף את התיבה ואת תהליך מודול:

6.jpg

7.jpg