info@panadisplay.com
מעבד

מעבד

Mar 14, 2019

למשפחת Motorola 68000 היו מעבדי 68881/68882 אשר סיפקו תאוצה דומה של מהירות צפה עבור מעבדי Intel. מחשבים המשתמשים במשפחת 68000 אך לא מצוידים במעבד נקודה צפה בחומרה יכולים ללכד ולדמות את הוראות הנקודה הצפה בתוכנה, אשר, אם כי לאט יותר, אפשרה להפיץ גרסה בינארית אחת של התוכנית עבור שני המקרים. המעבד לניהול זיכרון 68451 תוכנן לפעול עם המעבד 68020.