info@panadisplay.com
פונקציונליות

פונקציונליות

Mar 14, 2019

המעבדים משתנים במידת האוטונומיה שלהם. חלק (כגון FPUs) להסתמך על שליטה ישירה באמצעות הוראות מעבד, מוטבע זרם ההוראה של המעבד. אחרים הם מעבדים עצמאיים בזכות עצמם, המסוגלים לפעול באופן אסינכרוני; הם עדיין לא מותאמים לקוד למטרות כלליות, או שהם אינם מסוגלים לכך בשל הדרכה מוגבלת להגדיר התמקדות בהאצת משימות ספציפיות. זה נפוץ עבור אלה להיות מונע על ידי גישה לזיכרון ישיר (DMA), עם המעבד המארח בניית רשימת פקודות. מנוע הרגש של פלייסטיישן 2 הכיל יחידת דקדוק מסוג SIMD יוצאת דופן מסוג DSP, המסוגלת לשני מצבי הפעולה.