info@panadisplay.com
הנדסת מחשבים

הנדסת מחשבים

Mar 09, 2019

הנדסת מחשבים היא ענף של הנדסה המשלבת מספר תחומים של מדעי המחשב והנדסת אלקטרוניקה הדרושים לפיתוח חומרת מחשב ותוכנה. מהנדסי מחשבים בדרך כלל יש הכשרה בהנדסה אלקטרונית (או הנדסת חשמל), עיצוב תוכנה, ושילוב תוכנה חומרה במקום רק הנדסת תוכנה או הנדסה אלקטרונית. מהנדסי מחשבים מעורבים בהיבטים רבים של חומרה ותוכנה, מהעיצוב של מיקרו-בקרים יחידים, מיקרו-מעבדים, מחשבים אישיים ומחשבי-על, לעיצוב מעגלים. תחום זה של הנדסה לא רק מתמקד איך מערכות מחשב עצמן לעבוד, אלא גם איך הם משתלבים בתמונה גדולה יותר.


המשימות הרגילות של מהנדסי מחשבים כוללות כתיבת תוכנה וקושחה עבור מיקרו-בקרים משובצים, תכנון שבבי VLSI, תכנון חיישנים אנלוגיים, תכנון מעגלים משולבים של אותות ועיצוב מערכות הפעלה. מהנדסי מחשבים מתאימים גם למחקר הרובוטיקה, אשר מסתמך במידה רבה על שימוש במערכות דיגיטליות לבקרה ולקרה של מערכות חשמל כמו מנועים, תקשורת וחיישנים.


במוסדות רבים מותר לסטודנטים להנדסת מחשבים לבחור תחומי לימוד מעמיקים בשנתם הזוטרה והקדומה, שכן רוחב הידע המלא המשמש בתכנון ויישום של מחשבים הוא מעבר לתחום הלימודים לתואר ראשון. מוסדות אחרים עשויים לדרוש מתלמידי הנדסה להשלים שנה או שנתיים של הנדסה כללית לפני שיכריזו על הנדסת מחשבים כמיקודם העיקרי.