info@panadisplay.com
ארכיטקטורת מחשב תפקידים

ארכיטקטורת מחשב תפקידים

Mar 09, 2019

הגדרה

המטרה היא לעצב מחשב הממקסם את הביצועים תוך שמירה על צריכת החשמל בצ'ק, עלויות נמוכות ביחס לכמות הביצועים הצפויה, והוא גם מאוד אמין. לשם כך, יש להתייחס להיבטים רבים הכוללים תכנון סטודנט, ארגון פונקציונאלי, עיצוב לוגי ויישום. היישום כולל תכנון מעגלים משולבים, אריזה, הספק וקירור. אופטימיזציה של העיצוב דורש היכרות עם מהדרים, מערכות הפעלה עיצוב לוגי, ואריזה