info@panadisplay.com
ארכיטקטורת מחשב

ארכיטקטורת מחשב

Mar 09, 2019

בהנדסת מחשבים, ארכיטקטורת המחשבים היא מערכת של כללים ושיטות המתארים את הפונקציונליות, הארגון ויישום מערכות המחשב. חלק מהגדרות האדריכלות מגדירות אותו כמתאר את היכולות ואת מודל התכנות של מחשב, אך לא יישום מסוים. [1] בהגדרות אחרות ארכיטקטורת המחשב כרוכה בהוראה של עיצוב אדריכלות, עיצוב מיקרו-אדריכלות, עיצוב לוגי וביצוע.