info@panadisplay.com
שר התקשורת

שר התקשורת

Mar 11, 2019

ברית SCOPE

SCOPE הברית היא ברית תעשיית מחויבת להאיץ את הפריסה של פלטפורמות בסיס כיתה המוביל עבור יישומי ספק שירות. משימתה היא לסייע, לאפשר ולקדם את הזמינות של פלטפורמות בסיס בסיסיות של ספקיות פתוחות המבוססות על חומרה / תוכנה של מדף מסחרי, ועל אבני בניין של תוכנות קוד פתוח, ולקדם יכולת פעולה הדדית כדי לשרת טוב יותר את ספקי השירות והצרכנים.


איגוד הסחר בפלטפורמות תקשורת

איגוד הסחר של פלטפורמת התקשורת (CP-TA) הוא ארגון של פלטפורמות תקשורת וספקי בלוקים המיועדים להאצת אימוץ פלטפורמות תקשורת מבוססות SIG-open, המבוססות על מפרט, באמצעות הסמכה הדדית. עם שיתוף פעולה בתעשייה, CP-TA מתכננת לנהוג בשוק המיינסטרים לפלטפורמות תקשורת מבוססות תקנים פתוחות בתעשייה, על-ידי מתן אישור למוצרים הדדיים.