info@panadisplay.com
שבבים

שבבים

Mar 14, 2019

במערכת מחשב, ערכת שבבים היא קבוצה של רכיבים אלקטרוניים במעגל משולב המכונה "זרימת נתונים מערכת ניהול" שמנהלת את זרימת הנתונים בין המעבד, הזיכרון וציוד היקפי. זה נמצא בדרך כלל על לוח האם. שבבים מתוכננים בדרך כלל לעבוד עם משפחה מסוימת של מיקרו-מעבדים. מכיוון שהוא שולט בתקשורת בין המעבד להתקנים חיצוניים, ערכת השבבים ממלאת תפקיד מכריע בקביעת ביצועי המערכת.